izdelki  |  storitve  |  aktualno  |  stik

 
  Članek

Franc Mihalič
Uporaba akumulatorjev v gasilstvu in pravilni postopki
ravnanja pri najpogosteje uporabljanih napravah
   

  Radijska postaja Motorola MT2100

  Radijska postaja Maxon SL500

  Svetilke

  Svetilke MAG Lite

  Avtomatski polnilci

  Avtomobilski akumulatorjiZ razvojem tehnik gašenja in reševanja postajajo vse boj razširjene najrazličnejše
naprave, ki kot vir energije za svoje delovanje, uporabljajo akumulatorje. V gasilstvu
so to prenosne ali tki. mobilne radijske postaje, pozivniki, ročne svetilke ipd.

Beseda akumulator izvira iz latinske besede in pomeni zbiranje ali kopičenje česa.
Akumulator je torej zbiralnik, v katerem je v obliki kemične energije uskladiščena
električna energija. Danes uporabljamo celo vrsto akumulatorjev, ki se med seboj ločijo
po sami zgradbi (svinčeni, nikelj-kadmijevi...), po kapaciteti in seveda po obliki in
velikosti, ki je prilagojena posamezni napravi. Opisovanje tehničnih lastnosti posameznih
akumulatorjev bi bilo nesmiselno, zato se bomo v nadaljevanju omejili na pravilno
uporabo in vzdrževanje.

Akumulatorji zaradi svoje zgradbe zahtevajo strokovno in skrbno vzdrževanje. Pri tem
je pomembno predvsem to, kako jih polnimo in praznimo. Seveda se akumulator prazni
sam, med uporabo naprave, vendar pa je pri tem pomembno, da ga ne izpraznimo
pod dovoljeno mero. Enako pomembno je tudi polnjenje, pri katerem akumulatorja ne
smemo napolniti preveč. Tako nepravilno praznjenje kot tudi polnjenje zmanjšujeta
kapaciteto akumulatorja in skrajšujeta njegovo življensko dobo.

V nadaljevanju si bomo ogledali pravilne postopke polnjenja in praznjenja
akumulatorjev za posamezne naprave.


Radijska postaja Motorola MT2100

Radijski postaji Motorola MT2100 sta priložena dva akumulatorja in avtomatski
polnilec, ki nam močno olajša delo z akumulatorji. Polnjenje je avtomatsko. To pomeni,
da se polnjenje prekine, ko je akumulator poln. Po končanem polnjenju lahko
akumulator ostane v polnilcu, vendar ne v nedogled. Naša edina skrb je, da v polnilec
vedno vstavimo prazen akumulator. V praksi to pomeni, da se za polnjenje odločimo,
ko nas radijska postaja opozori, da je akumulator prazen. Takrat prazen akumulator
v postaji zamenjamo z napolnjenim, praznega pa vstavimo v polnilec.

Pri tem je pomembno, da takoj, ko nas radijska postaja opozori na prazen akumulator,
le tega zamenjamo ali pa postajo izključimo. Če tega ne storimo, se bo akumulator
izpraznil pod dovoljeno mero.

Če akumulatorja ne uporabljamo, se samodejno izprazni v 20 dneh. Preden se lotimo
polnjenja takega akumulatorja, je priporočljivo, da ga priključimo na radijsko postajo.
Nato radijsko postajo vključimo in počakamo, da se akumulator izprazni do dovoljene mere,
na kar nas postaja opozori z zvočnim signalom. Šele ko se to zgodi, se lotimo polnjenja.


Radijska postaja Maxon SL500

Na splošno za radijsko postajo Maxon SL500 velja enako kot za zgoraj omenjeno
radijsko postajo Motorola. Kljub temu pa ima radijska postaja Maxon drugačen
polnilec, ki zahteva drugačno uporabo.

Polnilec za radijsko postajo Maxon ima dve ležišči za polnjenje akumulatorjev. Prvo
ležišče uporabljamo za počasno polnjenje. To pomeni, da moramo akumulator po
14-ih urah polnjenja obvezno vzeti iz ležišča. Drugo (zadnje) ležišče pa uporabljamo
za hitro polnjenje. Hitro polnjenje se avtomatsko prekine, ko je akumulator poln.
Po končanem polnjenju lahko akumulator ostane v polnilcu, vendar ne v nedogled.

Če smo akumulator preveč izpraznili in ga nato vstavili v drugo ležišče, se lahko
zgodi, da polnilec ne prične s polnjenjem, zato tudi zelena led dioda (FAST) na polnilcu
ne začne utripati. V tem primeru akumulator za krajši čas vstavimo v prvo ležišče in
ga nato premaknemo v drugo ležišče. Če tudi sedaj ne začne utripati zelena led
dioda (FAST), postopek ponovimo.

Priporočljivo je, da uporabljamo predvsem drugo (zadnje) ležišče. Prvo ležišče
uporabljamo le pri preveč izpraznjenih akumulatorjih, saj nam omogoča doseganje
spodnje napetostne meje akumulatorja.

Polnimo lahko tudi akumulatorje, ki so priključeni na radijsko postajo, vendar mora
biti pri tem radijska postaja obvezno izključena. To velja za vse modele radijskih postaj.


Pri radijskih postajah si velja zapomniti naslednje:

 

 Vedno polnimo prazen akumulator.

 

 Radijska postaja mora biti med polnjenjem ali ko je vstavljena
 v polnilec obvezno izključena.

 

 Izpraznjen akumulator čimprej zamenjamo z napolnjenim.

 

 Pri neavtomatskih polnilcih moramo polnjenje obvezno prekiniti
 po 14 ih urah. To pomeni, da akumulator vzamemo iz polnilca.

 

 Ko nas radijska postaja opozori, da je akumulator prazen, jo moramo
 obvezno izključiti.


Svetilke

Pri starejših različicah svetilk je zaradi neustreznih navodil, pri polnjenju pogosto
prihajalo do velikih nepravilnosti. V prvih različicah je izdelovalec uporabljal ameriške
akumulatorje Gates. To so zaprti, okrogli svinčeni akumulatorji. Tem akumulatorjem
je izdelovalec namenil polnilce z napetostnim limitom. Polnilec je bil lahko stalno
priključen in tako zagotavljal avtomatsko polnjenje.

V naslednjih različicah je izdelovalec začel uporabljati nikelj-kadmijeve (NiCd)
akumulatorje, ki imajo enako obliko, vendar zahtevajo povsem drugačen način
polnjenja. Kljub temu je izdelovalec svetilkam prilagal enake polnilce kot pri prvih
različicah. Posledica tega je, da nikoli ne vemo, kdaj je akumulator resnično poln,
ob akcijah pa je čas uporabe (delovanja) vedno prekratek. Vse to je posledica
stalne priključitve polnilca oziroma stalnega polnjenja, kar poškoduje akumulator.

Tej težavi se uspešno izognemo s predelavo svetilke oziroma z izdelavo priključka
za polnjenje ter uporabo hitrega avtomatskega polnilca. Le tak polnilec zagotavlja
hitro in zanesljivo polnjenje. Čas uporabe (delovanja) svetilke se pri tem podaljša
do največje možne mere.


Svetilke MAG Lite

Tudi omenjene svetilke nimajo avtomatskega polnilca. Akumulator polnimo 14 ur.
Če je čas polnjenja daljši, se akumulator poškoduje.

Pri tem velja omeniti, da je stalno polnjenje svetilk v vozilih nepravilno. Priporočljivo
je, da uporabljamo avtomatske polnilce ali pa akumulatorje vestno polnimo. Pri tem
ne pozabimo, da se polnjenja lotimo šele, ko so akumulatorji prazni.


Avtomatski polnilci

Avtomatski polnilci se med seboj ločijo glede na način delovanja:

 

 Pri prvem načinu polnjenja avtomatski polnilec ugotavlja raven polnosti
 akumulatorja tako, da meri njegovo temperaturo. Vsak poln akumulator
 se namreč začne nesorazmerno segrevati.

 

 Avtomatski polnilci, ki delujejo po drugem načinu, uporabljajo elektroniko,
 ki meri višino napetosti akumulatorja. Ko ta doseže določeno raven,
 se polnjenje prekine.

 

 Tretji način polnjenja je nadgradnja prvega in drugega načina. Tokrat
 elektronika meri padec napetosti. Tehnično to poteka takole: Napetost
 akumulatorja pri polnjenju narašča. Ko je akumulator poln, se napetost
 nekoliko zniža, akumulator pa se začne segrevati. Zmanjšanje napetosti
 je za avtomatski polnilec zanesljiv znak, da je akumulator poln. Takrat
 polnilec prekine polnjenje in preklopi v način impulznega dopolnjevanja.
 Tak način polnjenja uporablja polnilec model PS200, vgrajen pa je tudi
 v ameriški mikroprocesor za tovrstno polnjenje akumulatorjev.

 

 Četrti način polnjenja je najnovejši in tudi najboljši. Tokrat je uporabljena
 ECS tehnologija polnjenja akumulatorjev. Ta način omogoča zelo hitro
 polnjenje akumulatorjev. Akumulatorji se pri tem ne segrevajo. Edina
 manjša pomanjkljivost tega načina je v tem, da morajo biti polnilci
 izdelani oziroma nastavljeni za vsak model akumulatorjev posebej.


Avtomobilski akumulatorji

Sistem polnjenja avtomobilskih akumulatorjev v vozilu je zelo enostaven in učinkovit,
vendar to velja le, če vozila redno uporabljamo. Gasilska vozila so večino časa
parkirana v garaži. Pri tem se akumulatorji praznijo. Za primerjavo lahko povemo,
da tahometer izprazni akumulator kapacitete 135 Ah v približno 500 urah, ali
v 22 dneh.

To težavo odpravimo tako, da akumulator v času čakanja dopolnjujemo. Poznamo
več načinov tovrstnega dopolnjevanja, vendar pa se uporabljata le dva: SIEMENS-ov
in ameriški UC. Za oba velja, da uporabljata sorazmerno nizek tok polnjenja in
omejevanje zgornje ravni napetosti. To zagotavlja varovanje elektronskih naprav
v vozilu (predvsem radijskih postaj).

Pri menjavi akumulatorjev v vozilih moramo biti pozorni predvsem na napetost,
kapaciteto in na tok, ki lahko steče ob zagonu. Tako na primer akumulator z
lastnostmi 12 V, 45 Ah, 210 A ni primeren za dizelska vozila. Tok 210 A je namreč
premajhen, saj potrebujemo za zagon takšnega vozila tok večji od 300 A.

Poleg tega moramo biti pozorni tudi na raven elektrolita v akumulatorjih, ki mora
biti približno 5 milimetrov nad ploščami. Po potrebi dolijemo destilirano vodo.
Kontakte akumulatorja (tki. kleme) zaščitimo z mastjo, izkušeni uporabniki pa
svetujejo uporabo razpršila za motorne verige.


Pravilno ravnanje z akumulatorji torej zahteva nekaj znanja in vestnosti.
Namesto zaključka sprejmimo sklep, da bomo v prihodnje navodila za uporabo
prebirali pogosteje in ne samo takrat, ko vse drugo odpove.


  Na stran s podatki o avtomatskem polnilcu akumulatorjev APSA
                                                                                    izdelki | storitve | aktualno | stik | na vrh strani
_______________________________________________________________________________

  MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
  mobitel (041) 66-06-06  faks (04) 51-24-500  info@mihalic-partner.com


  © MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.