izdelki  |  storitve  |  aktualno  |  stik

 
  Avtomatski odklopnik
za intervencijska vozila


Avtomatski odklopnik je naprava, prek katere so invervencijska
vozila povezana z zunanjimi viri energije (zrak in elektrika).
   

Ključne funkcije
 

 

 Vozilo je prek cevi in električnega kabla povezano z virom
 komprimiranega  zraka in z napravo za vzdrževanje akumulatorjev.

 

 Avtomatski odklopnik je nameščen na kabini vozila, na enostavno
 dostopnem in vidnem mestu. Izdelan je iz nerjavečih materialov.

 

 Ob zagonu motorja avtomatski odklopnik poskrbi, da se vozilo
 avtomatsko odklopi od zunanjih virov energije. Priključna cev se
 odmakne iz manevrskega prostora vozila, na želeno mesto, priključna
 doza pa se avtomatsko zapre.

 

 Ob dovozu vozila v garažo je priklop na avtomatski odklopnik hiter
 in enostaven.

 

 Avtomatski odklopnik zagotavlja večjo učinkovitost intervencijskega
 vozila, krajši čas izvoza, manjšo poraba goriva, manjše onesnaževanje
 in daljšo življenjsko dobo akumulatorjev. Radijske postaje, prenosne
 luči in druge naprave v vozilu so lahko stalno priključene.Način uporabe

Avtomatski odklopnik je naprava, prek katere so invervencijska vozila povezana
z zunanjimi viri energije (zrak in elektrika). Namenjen je intervencijskim vozilom
prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot, policijskim in vojaškim vozilom, ki za svoje
delovanje potrebujejo komprimiran zrak. Znano je, da ta vozila pogosto mirujejo.
Ker ni mogoče zagotoviti trajne tesnitve zračne napeljave, prihaja v zavornem
sistemu do padca zračnega tlaka.

Tako vozilo v tistem trenutku ni mogoče uporabiti za intervencijo. Komprimiranje
zraka v garaži povzroči zadimljenje prostora, nepotrebno porabo goriva, obremenitev
akumulatorjev in obrabo motorja. Čas izvoza se podaljša za najmanj štiri minute.
V primeru daljšega mirovanja vozila, posebej v zimskem času, obstaja nevarnost
padca napetosti v akumulatorjih. Tudi za to težavo poskrbi avtomatski odklopnik.


Sestavni deli avtomatskega odklopnika
 

 

 Avtomatski odklopnik, nameščen na intervencijsko vozilo. Ob zagonu
 vozila avtomatsko odklopi povezovalni kabel in se avtomatsko zapre.

 

 Povezovalni kabel za dovod električne napetosti iz polnilca in
 komprimiranega zraka iz zunanjega sistema.

 

 Ventil in manometer za pravilen dovod zraka.

 

 Polnilec, ki je običajno nameščen nad vozilom. Prednost tega polnilnica
 je, da je lahko stalno priključen na vozilu. Pri tem ne more priti do
 izhlapevanja akumulatorske tekočine ali do prenapolnjenosti akumulatorja.


Naprava je patentirana pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Urad Republike
Slovenije za varstvo industrijske lastnine, pod št. Pn 9600302.

Avtomatski odklopnik za intervencijska vozila izdeluje Medved Robert s.p.
Vojkova 2a, 5280 Idrija, telefon (05) 37-22-042
                                                                                    izdelki | storitve | aktualno | stik | na vrh strani
_______________________________________________________________________________

  MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
  mobitel (041) 66-06-06  faks (04) 51-24-500  info@mihalic-partner.com


  © MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.